Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze treft u als bijlage aan. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Meer informatie hierover is te vinden bij Koninklijke Horeca Nederland.

Uniforme Voorwaarden Horeca – Nederlands

Uniforme Voorwaarden Horeca – Englisch

Uniforme Voorwaarden Horeca – Deutsch

Uniforme Voorwaarden Horeca – Chinese